Despre Asociația CSR NEST

noul-logo-CSR-Nest-foarte-mic

Asociația CSR Nest a fost fondată în anul 2010 de un grup de specialiști cu experiență atât în mediul corporatist cât și al societății civile din România și din străinătate. Scopul acesteia este de a fi o punte de legătură între companii și organizațiile nonguvernamentale.

Misiunea organizației decurge din numele acesteia, “CSR Nest”, respectiv “cuibul de responsabilitate socială corporativă”. Conceptul presupune dezvoltarea de la zero a proiectelor și strategiilor de CSR cu impact crescut în comunitate și care vin în întâmpinarea unor nevoi reale. Elementul de diferențiere al CSR Nest constă în asistarea companiilor, astfel încât acestea să-și atingă obiectivele propuse printr-un program de responsabilitate socială.

Cele cinci valori care stau la baza activității noastre sunt:

  • Crearea de valoare adăugată;
  • Dezvoltarea de parteneriate;
  • Generarea unui impact pozitiv pe termen lung;
  • Susținerea principiilor de sustenabilitate și dezvoltare durabilă;
  • Încurajarea inițiativelor valoaroase care generează schimbări semnificative în timp.

Proiectele Asociației CSR Nest sunt concentrate în jurul ideii de a aduce un plus de valoare atât pentru companii cât și pentru ONG-urile din România, prin susținerea acelor inițiative cu impact crescut în societatea românească.

nONGuvernamental este un proiect editorial inițiat în anul 2012 de Asociația Grupul de Educație și Acțiune pentru Cetățenie (GEAC),  și preluat la jumătatea anului 2013 de către CSR Nest. De la momentul preluării, site-ul a fost regândit ca o platformă de legătură între ONG-uri și companii pe de o parte, și ca un instrument util pentru toți actorii implicați în domeniul social, pe de altă parte.

La fel ca Asociația CSR Nest, nONGuvernamental reprezintă o punte de legătură între sectorul corporatist și societatea civilă, și le propune cititorilor un conținut editorial structurat pe principalele zone ale domeniului responsabilității sociale.

CSR Academy (Academia de CSR) reprezintă o platformă integrată formată dintr-o serie de workshop-uri de informare, conștientizare și educare cu privire la implicarea socială a companiilor. CSR Academy este dedicată deopotrivă sectorului corporativ cât și ONG-urilor interesate în dezvoltarea de parteneriate cu companiile pentru dezvoltarea și implementarea de proiecte de CSR.

Banca de Alimente este un proiect de management al donațiilor de alimente dezvoltat în strânsă colaborare cu producători, importatori și distribuitori de produse alimentare. Prin acest proiect, CSR Nest a reușit în 4 ani să distribuie 86 de tone de alimente la nivel național. Strategia de management al donațiilor este orientată către zonele cele mai slab dezvoltate economic, cu populație cu venituri mici.