Scoli partenere


Şcoala Gimnazială “Ion Heliade Rădulescu”

Şcoala Gimnaziala “Ion Heliade Rădulescu” îşi propune să satisfacă nevoile fiecărui elev de a deveni competent în a deţine şi a utiliza informaţii, de a fi deschis spre schimbare şi spre a învăţa, şi de a respecta valorile unei societăţi democratice.
Fiecare elev este sprijinit să îşi cunoască şi să îşi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de intersul şi motivaţiile personale, să îşi dezvolte personalitatea, astfel încât parcursul său existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

Motto: “Educația nouă formează un copil capabil să întâmpine lumea de mâine nu ca o ființă învinsă, supusă, ci ca o persoană conștientă de puterea, de responsabilitatea și de de drepturile sale”. (Gaston Mialaret).

Viziune: Pentru a dezvolta și a ne dezvolta, trebuie să clarificăm ce este bine, valoros și util pentru noi și copiii noștri. Numai după aceea putem hotărî ce trebuie păstrat și ce trebuie schimbat.

Adresa: Sos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr.5-7, sector 1, București
Telefon/Fax: 021.316 36 33
Web: www.scoala-ihr.ro

 


Școala Centrală

Școala Centrală a funcționat de-a lungul vremii sub mai multe denumiri (între care și Pensionatul Domnesc de Fete). Inițial, Școala Centrală a fost instituția dedicată educației fetelor aparținând elitei bucureștene. A fost construită printr-o rezoluție a lui Barbu Știrbey în 1851, arhitectura clădirii fiind realizată de Ion Mincu. De la înfiinţare, în 1851 și până în prezent, Şcoala Centrală s-a impus în peisajul social şi cultural al Capitalei. Un corp profesoral de elită, valori umane şi socio- culturale solide au definit-o ca pe o instituţie dorită de elevi şi părinţi.

Rezultatele de excepţie ale absolvenţilor au impus-o în conştiinţa publică încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea drept echivalentul feminin al Colegiului Sfântul Sava.

Chiar în anii dictaturii comuniste Şcoala Centrală a reuşit să-şi apere şi să-şi promoveze valorile. Liceul de filologie-istorie „Zoia Kosmodemianskaia” se situa prin rezultatele elevilor săi la concursurile şi olimpiadele şcolare imediat după liceele de artă. După 1990 a fost înfiinţată filiera bilingvă francofonă, care se finalizează în prezent prin menţiunea specială secţie bilingvă francofonă a bacalaureatului.

Adresa: Str. Icoanei nr. 3-5, sector 2, București
Telefon: 021 211 84 84
Web: www.scoalacentrala.licee.edu.ro.

 


Școala Generală cu clasele I-VIII nr. 49

Şcoala nr. 49 a fost inaugurată la data de 1 septembrie 1957, în inima unui vechi cartier al capitalei, Vatra Luminoasă, fondată de Regina Maria pe terenurile regale. Motto-ul școlii pornește de la o învățătură a lui Socrate, care spune că “educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas”.

În fiecare an, în cadrul școlii s-au desfăşurat activităţi educaţionale ca urmare a proiectelor demarate şi implementate, elevii tuturor generaţiilor beneficiind de obiectivele acestor proiecte. De exemplu, în anul școlar 2015-2016 va continua programul “AICI ACOLO”, realizat în colaborare cu Asociația Culturală de Teatru și Origami din România (A.C.T.O.R.). Acest program  aduce în fața copiilor voluntari străini care îi vor învăța, prin jocuri creative, câte ceva din cultura proprie. Anul acesta vor veni tineri din Austria, Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania și Turcia.

Adresa: Str. Vatra Luminoasă nr 99, sector 2, București
Telefon:
021 250 24 44
Fax: 021 250 59 31

Web: www.scoala49.ro


Școala Gimnazială nr. 190 “Marcela Peneș”

Motto: “A educa înseamnă a-i face pe copii să-și însușească prin experiență un sistem de valori care să le dea posibilitate să se integreze în mod inteligent și în mod moral într-o lume în rapidă prefacere” (Robert Dottrens – “A educa și a instrui”)

Viziune: “Împreună ne pregătim în spiritul educației europene”

Misiune: Derivând din idealul educațional al școlii românești care “constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și creative”, misiunea școlii pentru următorii patru ani este formarea unei gândiri creative, a capacităților și a motivațiilor necesare învățării și asigurarea atingerii standardelor educaționale comparabile cu cele europene de către elevi.

Adresa: Str. Nițu Vasile nr.16, sector 4, București

Telefon: 021 332 46 89

Fax: 021 332 46 89

Web: www.scoala190.ro

 


Școala Gimnazială nr. 79 “Academician Nicolae Teodorescu”

Şcoala Gimnazială Nr. 79, ale cărei începuturi se pierd în negura timpului, îşi împleteşte istoria cu cea a oraşului Bucureşti. A fost dată în folosinţă în anul 1962, având denumirea de Şcoala Generală Nr. 99.

În anul 2008, prin decizia ISMB, şcoala a primit denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 79 „Academician Nicolae Teodorescu”, iar din 31.08.2012, până în prezent, funcţionează cu titulatura Şcoala Gimnazială Nr. 79. De secole, o generaţie trece alteia dragostea de carte, mai puternică decât incendiile, convulsiile sociale ori stăpânirile vremelnice. De secole, şcoala îşi deschide porţile, în septembrie, tuturor acelora care vor putea spune precum Academicianul Nicolae Teodorescu: „ Ca şi oamenii, sunt instituţii care înaintează în vârstă, câştigă experienţa maturităţii şi prestigiul succeselor acumulate de-a lungul anilor şi deceniilor, rămânând totuşi tinere, reîmprospătându-şi forţele, energia şi entuziasmul cu care înving obstacolele şi merg mereu cu hotărâre şi optimism înainte”.

Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 51, sector 4, București

Telefon: 0314 25.78 84

Web: http://scoala79.ro/

 


Școala Gimnazială nr. 150

Înființată în anii 1861-1862, școala s-a numit inițial “Școala Gratuită a Așezămintelor Brâncovenești din Suburbia Gorgani”. Din anul 1864, a devenit Școala publică de Fete Nr. 3, care în 1895 s-a transformat în Școala Primară Mixtă din suburbia Elefterie. În anul școlar 1900 – 1901, se transformă în Școala de Fete nr. 5, iar între 1918 – 1925, titulatura completă a școlii este Școala nr. 5 de Fete Iancu Zalomit. Din 1940 numărul școlii se schimbă, aceasta numindu-se Școala Primară de Fete nr. 15 Iancu Zalomit. Între 1943 – 1944 se va numi numai Școala nr. 15, iar după reforma învățământului din 1955, va deveni Școala de Fete nr. 150.

Localul de astăzi al școlii a fost clădit în anul 1960 și din acest an școala funcționează în această locație, vechea locație fiind folosită ca grădiniță de copii și internat de fete. Școala nr. 150 s-a remarcat mai ales prin numeroasele premii pe care elevii școlii le-au obținut de-a lungul anilor la olimpiade și concursuri, atât la nivel național cât și internațional. În prezent, toți elevii școlii studiază cel puțin două limbi străine și operează pe calculator, iar o mare parte dintre aceștia participă la o serie de competiții sportive și cultural artistice.

Adresa: Bd. Eroilor Sanitari nr. 29-31, sector 5, București

Telefon / Fax: 021 410 84 08

Web: www.scoala150.ro

 


Școala Gimnazială nr. 197

Şcoala Gimnaziala Nr. 197, cu un istoric de 47 de ani, şi-a câştigat un renume deosebit în rândul instituţiilor de învăţământ la nivelul sectorului şi municipiului, fiind desemnată pe rând şcoală de protocol şi unitate reprezentativă la nivel naţional.

De-a lungul timpului instituţia de învăţământ a primit vizita unor delegaţii din Rusia, Serbia, Ungaria, Germania, Bulgaria, Marea Britanie, Italia, Franţa, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Begia, Spania, China şi Japonia, precum şi a unor personalităţi de la UNICEF şi Crucea Roşie Internaţională.

An de an au fost obţinute numeroase premii la olimpiadele şi concursuri şcolare, la toate nivelurile, inclusiv la nivel internaţional, obţinute la toate disciplinele şcolare. Şcoala a reuşit să asigure nevoile educaţionale identificate la nivelul societăţii şi comunităţii locale, a permis formarea competenţelor, atitudinilor şi comportamentelor necesare unui tânăr în societatea modernă, a stimulat creativitatea şi spiritul competitiv, a asigurat standarde înalte de calitate a învăţământului prestat la nivelul instituţiei.

Adresa: Str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, București

Telefon / Fax: 021 413 43 30; 021 413 92 47.

Web: www.scoala197.scoli.edu.ro.


Școala Gimnazială nr. 156

În anul 1884, ia fiinţă şcoala primară din comuna Militari, pentru copiii ostaşilor care au luptat în războiul de independenţă. Şcoala funcţiona în locuinţa unui om din comuna Militari. În anul 1893, şcoala are un nou local cu două încăperi şi un cadru didactic.

În anul 1928, din iniţiativa câtorva oameni, cu dragoste de şcoală, sprijiniţi de cadre didactice şi de revizorul şcolar al Capitalei, s-a format un comitet de iniţiativă pentru construirea unui nou local de şcoală. Ca urmare a activităţii desfăşurate de acest comitet lucrările la noul local al şcolii încep în anul 1929. Datorită crizei economice dintre anii 1929-1933 lucrările se sistează în 1930 şi se reiau în 1933. Noul local al şcolii este terminat în 1937. Şcoala construită la iniţiativa comunităţii şi cu bunăvoinţa autorităţilor este înzestrată cu mobilier nou cu o sala de festivităţi o curte pavată şi o grădină care devine o grădină model.

Prin decizia nr. 347085/1945 al Ministerului Educaţiei Naţionale, ia fiinţă gimnaziul unic C. Dobrogeanu Gherea, în localul şcolii pe strada (de azi) „Dealul Ţugulea Nr.- 35″. Din 1946 se începe construirea unui nou local, care se va da în folosinţă în 1948(azi Grădiniţa nr. 250). În primăvara anului 1959, Liceul mixt nr.11 ia denumirea de Liceul „Tudor Vladimirescu”. Deşi a purtat denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 156 până în anul 2012, astăzi Şcoala Gimnazială Nr. 156 are trei localuri: cel din 1893, cel din 1937 şi cel din 1972. Dintre acestea şcoala are în administrare şi folosinţă localul din 1937 şi cel din 1972.

Adresa: Str. Dealul Țugulea nr.35, sector 6, București

Telefon/Fax: 031 404 01.92

Web: www.scoala156.ro